Servicevoorwaarden

1. Voorwaarden
Door de website te bezoeken op http://mobiele-telefoon-abonnement.com/, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van toepasselijke lokale wetgeving. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden om deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze website is beschermd door de toepasselijke auteurs- en merkenwetgeving.

2. Gebruik Licentie
Er wordt toestemming verleend om tijdelijk slechts één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van Zoeken en Vergelijken van Mobiele Telefoonabonnementen te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk beeld. Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet:
wijzigen of kopiëren van de materialen;
het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
proberen om software op de website van Zoeken en Vergelijken van Mobiele Telefoonabonnementen te decompileren of reverse-engineeren;
verwijder auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen van de materialen; of
het materiaal naar een andere persoon overbrengen of de materialen op een andere server “spiegelen”.
Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment worden beëindigd door Zoeken en Vergelijken van Mobiele Telefoonabonnementen. Na beëindiging van uw bezichtiging van deze materialen of na beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen vernietigen die in uw bezit zijn, in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer
De materialen op de website van Zoeken en Vergelijken van Mobiele Telefoonabonnementen worden geleverd op een ‘as is’-basis. Zoeken en Vergelijken van Mobiele Telefoonabonnementen geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle garanties af, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendom of andere overtreding van rechten.
Verder geeft Zoeken en Vergelijken van Mobiele Telefoonabonnementen geen garantie of beweringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op enige sites gelinkt aan deze site.

4. Beperkingen
In geen geval zijn Zoeken en Vergelijken van Mobiele Telefoonabonnementen of haar leveranciers aansprakelijk voor enige schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbrekingen) die voortvloeit uit het gebruik of onvermogen om de materialen te gebruiken op Zoeken en Vergelijken van de website van Mobiele Telefoonabonnementen, zelfs als Zoeken en Vergelijken van Mobiele Telefoonabonnementen of een gemachtigde van Zoeken en Vergelijken van Mobiele Telefoonabonnementen mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan ​​op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen
De materialen die verschijnen op de website van Zoeken en Vergelijken van Mobiele Telefoonabonnementen kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Zoeken en Vergelijken van Mobiele Telefoonabonnementen garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Zoeken en Vergelijken van Mobiele Telefoonabonnementen kan op elk moment wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website zonder voorafgaande kennisgeving. Zoeken en Vergelijken van Mobiele Telefoonabonnementen doet echter geen enkele belofte om de materialen bij te werken.

6. Links
Zoeken en Vergelijken van Mobiele Telefoonabonnementen heeft niet alle websites bekeken die gelinkt zijn aan haar website en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link houdt geen goedkeuring in van Zoeken en Vergelijken van Mobiele Telefoonabonnementen van de site. Het gebruik van dergelijke gekoppelde websites is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen
Zoeken en Vergelijken van Mobiele Telefoonabonnementen kan deze servicevoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

8. Toepasselijk recht
Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Duitsland en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.